Học tiếng anh: Tình huống tiếng anh giao tiếp, đàm thoại tài chính ngân hàng

Thứ Ba, 18/07/2017, 15:40 GMT+7

MẪU CÂU

I’d like to open an account
Tôi muốn mở tài khoản

I’d like to open a fixed account
Tôi muốn mở tài khoản cố định

I want to open a current account. Could you give me some information?
Tôi muốn mở tài khoản vãng lai. Anh vui lòng cho tôi biết các thông tin cụ thể được không?

I’d like to close out my account
Tôi muốn đóng tài khoản

I need to make a withdrawal
Tôi cần rút tiền

I’d like to withdraw 3 million VND against this letter of credit
Tôi muốn rút 3 triệu đồng với thư tín dụng này

I want to set up an account
Tôi muốn lập 1 tài khoản

I want to deposit 5 million into my account
Tôi muốn gửi 5 triệu vào tài khoản

I need a checking account so that I can pay my bill
Tôi cần mở tài khoản séc để tôi có thể thanh toán hóa đơn

We’d like to know how we open a checking savings account
Chúng tôi muốn biết cách mở tài khoản séc tiết kiệm

I want to know my balance
Tôi muốn biết số dư trong tài khoản

Please tell me what the annual interest rate is
Vui lòng cho tôi biết lãi suất hàng năm là bao nhiêu

Can you tell me if there is any minimum for the first deposit?
Cô làm ơn cho biết có quy định mức tối thiểu cho lần gửi đầu tiên không?

Is there any minimum for the first deposit?
Có mức tối thiểu cho lần gửi đầu tiên không?

Can I open a current account here?
Tôi có thể mở tài khoản vãng lai ở đây được không?

What is the annual interest rate?
Lãi suất hàng năm là bao nhiêu?

What if I overdraw?
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi rút quá số tiền quy định?

What kind of account do you prefer?
Anh thích loại tài khoản nào hơn?

Please tell me how you would like to deposit your money?
Vui lòng cho tôi biết ông muốn gửi tiền theo phương thức nào?

Do you want to make a deposit or make a withdrawal?
Anh muốn gửi tiền hay rút tiền?

Please bring passbook back when you deposit or withdraw money
Khi đến gửi tiền hoặc rút tiền ông nhớ mang theo sổ tiết kiệm nhé

How much do you want to deposit with us?
Ông muốn gửi bao nhiêu?

The interest rate changes from time to time
Tỷ lệ lãi suất thay đổi theo từng thời kỳ

The interest is added to your account every year
Số tiền lãi được cộng thêm vào tài khoản mỗi năm

Please fill in this form first
Trước tiên anh làm ơn điền vào phiếu này

Please fill in this slip
Làm ơn điền vào phiếu này nhé

Please enter the password
Anh vui lòng nhập mật mã

Here is your passbook
Đây là sổ tiết kiệm của anh

Your deposit is exhausted
Tiền gửi của anh đã hết rồi ạ

Your letter of credit is used up
Thư tín dụng của ông đã hết hạn sử dụng

Fill out a withdrawal form, please
Ông vui lòng điền vào phiếu rút tiền nhé

Please write your account number on the back of the cheque
Ông vui lòng ghi số tài khoản vào mặt sau của tấm séc nhé

Just sign your name in it
Ông chỉ cần ký tên mình vào đó

If you open a current account you may withdraw the money at any time
Nếu mở tài khoản vãng lai quý khách có thể rút tiền bất cứ lúc nào

HỘI THOẠI THỰC HÀNH

Hội thoại 1

A: Good morning, madam. What can I do for you?
Chào bà. Tôi có thể giúp gì cho bà?

B: I want to deposit one hundred million in your bank
Tôi muốn gửi 100.000.000 tại ngân hàng này

A: What kind of account do you want, current account or fixed account?
Bà muốn gửi loại tài khoản vãng lai hay tài khoản có kỳ hạn?

B: I’m not sure. Please tell me the interest rates, will you?
Tôi không rõ lắm. Anh có thể cho tôi biết lãi suất của từng loại được không?

A: No problem. For a current account, the rate is 1% for one year. But for a fixed account, it’s 1.6% per year at present
Không vấn đề gì thưa bà. Đối với tài khoản vãng lai lãi suất là 1% một năm. Nhưng với tài khoản có kỳ hạn, thời điểm hiện tại lãi suất là 1,6%

B: Oh, they’re quite different. I’d like to have a fixed account
Ồ, khác nhau khá nhiều. Vậy tôi chọn loại tài khoản có kỳ hạn

A: Here’s your bankbook. The interest is added to your account every year
Sổ tiết kiệm của bà đây. Hàng năm lãi suất sẽ được thêm vào tài khoản của bà

B: Thanks for your help
Cảm ơn sự giúp đỡ của anh

A: It’s my pleasure
Rất hân hạnh

Hội thoại 2

A: Good afternoon, sir. What can I do for you?
Xin chào ông. Tôi có thể giúp gì được cho ông?

B: Good afternoon. I’d like to open an account
Xin chào. Tôi muốn mở tài khoản

A: Yes, sir. What kind of account, a savings account or a checking aacount?
Vâng thưa ông. Ông muốn mở tài khoản tiết kiệm hay tài khoản séc?

B: A savings account, please. What interest rates do you pay on savings account?
Tôi muốn mở tài khoản tiết kiệm. Lãi suất tài khoản tiết kiệm ở đây là bao nhiêu?

A: We pay two and a half percent per annual
Ngân hàng chúng tôi đưa ra mức lãi suất là 2,5% 1 năm

B: That’s not too bad. So I want to deposit 1,000 dollars in a savings account
Mức đó quả là không tệ. Vậy tôi muốn gửi 1.000 đô la vào tài khoản tiết kiệm

A: Very well, sir. Will you please fill out the deposit slip first?
Vâng. Trước tiên xin ông điền đầy đủ vào phiếu gửi tiền

B: Certainly. Here you are
Được thôi. Tôi điền xong rồi đây

A: And your money, sir
Và tiền gửi của ông nữa ạ

B: Ok. It’s very kind of you.
Vâng. Cô thật tốt bụng.

A: Here is your bankbook
Sổ tiết kiệm của ông đây

B: Thanks a lot
Cảm ơn cô nhiều

A: You are welcome
Không có gì, thưa ông

Hội thoại 3

A: Hello
Xin chào

B: Hello, is there anything I can do for you?
Xin chào quý khách. Tôi có thể giúp gì cho quý khách?

A: Yes, please. I’d like to open a savings account, but I don’t know which account it should be. Would you please give me some advice?
Vâng. Tôi muốn ở 1 tài khoản tiết kiệm nhưng không rõ nên chọn loại nào cho phù hợp. Anh có thể cho tôi 1 vài lời khuyên được không?

B: Certainly. I’ll be very happy to help you. Usually we offer current or fixed accounts for individuals
Được chứ ạ. Tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách.Thông thường ngân hàng chúng tôi có loại tài khoản vãng lai và tài khoản gửi có kỳ hạn cho các cá nhân

A: What’s the difference between the two?
Hai loại này có gì khác nhau?

B: If you open a fixed account, you’ll have a deposit certificate in the name of the depositor and the interest rate is higher. If you open a current account, you may withdraw the money at any time. You just need to present your deposit book. This is more convenient
Nếu quý khách mở tài khoản có kỳ hạn quý khách sẽ được cấp 1 giấy chứng nhận gửi tiền có tên của người gửi và lãi suất cao hơn. Nếu mở tài khoản vãng lai quý khách có thể rút tiền bất cứ lúc nào và quý khách chỉ cần trình sổ rút tiền. Loại này thì tiện lợi hơn

A: Thank you for your help. I think I’ll open a current account.
Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Tôi nghĩ mình sẽ mở tài khoản vãng lai

B: OK. I’ll handle this for you
Được ạ. Tôi sẽ giúp quý khách thực hiện việc này

A: Thank you very much
Cảm ơn anh rất nhiều

B: It’s my pleasure
Đó là niềm vinh hạnh của tôi mà

▶ Nguồn: http://webhoctienganh.com/tai-ngan-hang-tieng-anh-giao-tiep-co-ban-601.html

Xem thêm 35 tình huống tiếng anh giao tiếp cơ bản
Tags: tiếng anh ngân hàng, tiếng anh tài chính, từ vựng tiếng anh ngân hàng, từ vựng tiếng anh tài chính
VayTaiChinh.com / Kiến thức tài chính
No avatar
Đăng bởi minhnhatkent
Tham gia 10/07/2014
Cấp độ Administrator
Bài viết 1/1
Tags: tiếng anh ngân hàng, tiếng anh tài chính, từ vựng tiếng anh ngân hàng, từ vựng tiếng anh tài chính
VayTaiChinh.com / Kiến thức tài chính