Kinh nghiệm vay tiền ngân hàng

Thứ Hai, 19/10/2015, 18:11 GMT+7

Vay tiền ngân hàng – Nếu đã từng làm hồ sơ để vay vốn, bạn sẽ bất ngờ nếu biết ngân hàng chỉ cần bỏ ra vài phút là có thể xử lý báo cáo tài chính là đã biết có nên cho vay hay không. Dù đi đến quyết định cuối cùng cần phải có nhiều phân tích hơn. Ba câu hỏi mà được họ quan tậm nhất là: (1) Bạn có khả năng trả nợ được không?; (2) Bạn có trả nợ không; (3) Nếu bạn không trả được nợ thì sao?

Trên thực tế, các ngân hàng không “đọc” báo cáo tài chính. Thay vào đó là bộ phận tín dụng sẽ đưa toàn bộ dữ liệu hồ sơ vào một chương trình tính toán chỉ số dựa trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và bảng cân đối tài sản. Và chính những chỉ số mới là yếu tố quyết định.

vay tiền ngân hàng


Vì thế nếu muốn vay tiền ngân hàng được, bạn cần phải hiểu rõ được các tỷ số trên, chúng có ý nghĩa gì và làm thế nào các tỷ số ấy “nhìn đẹp một chút”.

Tỷ số mà các ngân hàng quan tâm nhất là “tỷ số thanh toán tiền mặt”. Tỷ số này được tính bằng cách cộng lãi sau thuế với khấu hao rồi chia cho số tiền mà bạn phải thanh toán hàng năm nếu hồ sơ vay vốn của bạn được duyệt.

Phó Chủ tịch cao cấp bộ phận khách hàng doanh nghiệp của Union bank – ông Brett Mansfield cho biết, tỷ số này nên từ 1,5 trở lên. Tức là nếu thanh toán mức 20.000USD/năm, thì dòng tiền ròng ít nhất phải là 30.000USD.

Nguồn tiền thứ cấp, ví như thu nhập của vợ chồng hoặc thu nhập khác của bản thân, được tính tới nếu tỷ số thanh toán tiền mặt cho thấy rằng doanh nghiệp không thể tự trả nợ. Nếu bạn có nguồn tiền thứ cấp trên, nên cho ngân hàng biết.

Trước kia bạn xử lý các khoản nợ nần là chỉ báo tốt cho việc sắp tới bạn xử lý nó ra làm sao. Điểm tín dụng của doanh nghiệp và của chính bạn sẽ ảnh hưởng tới câu hỏi này, nhưng “tỷ lệ nợ trên tài sản ròng” cũng rất quan trọng. Nó cho ngân hàng mà bạn vay biết bao nhiêu rủi ro là thuộc về bạn. Trường hợp, tiền của bạn chủ yếu là do đi vay, bạn sẽ bị coi “có rủi ro cao”.

Tỷ số nợ trên tài sản ròng tính rất đơn giản, chỉ cần lấy tổng số nợ chia cho vốn chủ sở hữu

Các ngân hàng sẽ muốn thấy tỷ số nợ này không lớn hơn 3 tới 4 lần. Vì thế nếu vốn bạn là 50.000USD, thì bạn không nên nợ nhiều hơn 150.000 tới 200.000USD.

Bên cạnh đó, hãy cho ngân hàng bạn vay biết bạn có nợ của bạn bè hay người thân không.

Trong trường hợp xấu, ngân hàng muốn biết tài sản hữu hình nào của bạn có thể thanh lý được để trả nợ hay không. Phần lớn các khoản vay tiền ngân hàng có giá trị dưới 50.000USD đều được đảm bảo bằng tài sản hữu hình với giá trị tương đương hoặc lớn hơn giá trị khoản vay.

Tài sản hữu hình đảm bảo của bạn được định giá cao hay thấp còn là tùy vào tính thanh khoản và chất lượng của chúng. Với các khoản phải thu, xếp hạng tín dụng và lịch sử thanh toán của họ, chất lượng khách hàng sẽ quyết định giá trị tài sản đảm bảo. Với các hàng, sản phẩm tồn kho lại còn phụ thuộc vào việc nó là gì, sản xuất được bao lâu rồi, ở đâu và liệu có ai muốn mua không.

Bạn nên chứng minh tài sản hữu hình được đem ra đảm bảo của mình có tính thanh khoản cao.

Quyết định cho vay tiền ngân hàng cuối cùng sẽ tính tới nhiều yếu tố, cả yếu tố tài chính lẫn phi tài chính, nhưng đối với ngân hàng, các tỷ số trên là thứ đầu tiên mà họ quan tâm. Nếu chúng “ổn”, có khi ngân hàng không cần đọc gì trong hồ sơ vay vốn của bạn.

Xem thêm: Kinh nghiệm mua đồ

Xem thêm: Bài viết hay

Tags: vay tài chính, tài chính, kiến thức tài chính, cho vay, chi phí, kinh phí, ngân hàng, vay tiền, vay tiền ngân hàng, kinh nghiệm vay tiền, kinh nghiệm vay tiền ngân hàng, lãi suất ngân hàng, tỷ số nợ, tỷ số thanh toán tiền mặt
VayTaiChinh.com / Kiến thức tài chính
Tags: vay tài chính, tài chính, kiến thức tài chính, cho vay, chi phí, kinh phí, ngân hàng, vay tiền, vay tiền ngân hàng, kinh nghiệm vay tiền, kinh nghiệm vay tiền ngân hàng, lãi suất ngân hàng, tỷ số nợ, tỷ số thanh toán tiền mặt
VayTaiChinh.com / Kiến thức tài chính